EHLİYET ALMA SABIKA ŞARTLARI

Hangi sabıkalılar ehliyet alamaz. Ehliyet almak
için sabıka şartı nelerdir. Ehliyet almak için sicil şartı nelerdir. ehliyet için sicil sorgulama. gasp suçundan sabıkası olan ehliyet alabilir mi . ateşli silahtan sabıkası olan ehliyet alabilir mi.hangi sabıkası olanlar ehliyet alamaz.sabıka kaydı nereden alınır Uyuşturucudan dosyası olan ehliyet alabilir mi? Uyuşturucudan ehliyet iptali nasıl yapılır? Ehliyet alamama nedenleri nelerdir? Hırsızlıktan sabıkası olan ehliyet alabilir mi? Hükümlüler ehliyet alabilir mi? Sabıka kaydı olan ehliyet alabilir mi?
Ehliyet almak için taşımamız gereken belirli şartlar vardır. Bu şartların yanında ehliyet almaya engel belirli durumlarda söz konusudur.

EHLİYET ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Ehliyet almanın şartları Trafik Karayolları Yönetmeliğinin 76. Maddesinde tek tek sayılmak sureti ile belirtilmiştir. İlgili maddede ehliyet almak için yaş şartının, öğrenim şartının, deneyim şartının, sağlık şartının, sınav şartının ve sabıka kaydı şartının ne olduğu tek tek sayılarak belirtilmiştir.
EHLİYET ALMANIN SABIKA KAYDI YADA ADLİ SİCİL ŞARTI
Trafik Karayolları Yönetmeliğinin 76. Maddesinde hangi suçları işleyenlerin ehliyet alamayacağı belirtilmiştir. Bu hükme göre:
• T.C.K.nın 188, 190 ve 191 maddelerinde belirtilen suçları işleyenlerin ehliyet alamayacağı,
• Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4. maddesinin yedinci fıkrasındaki suçları işleyenlerin ehliyet alamayacağı,
• Ateşli Silahlar ve Bıçakçılık ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarda sayılan suçlardan hüküm giyenlerin ehliyet alamayacağı belirtilmiştir.

T.C.K. 188 MADDE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ YAPANLAR
T.C.K’nın 188 maddesi uyuşturucu yada uyarıcı maddenin imal edilmesi ile ticaretinin yapılması ile ilgili hükümleri düzenler. İlgili maddenin özet kısımlarını aşağıda sunmaya çalıştık. Yapılan suçlara verilen cezaları burada yazmadık. Sadece hangi tür fiillerin bu suç kapsamında olduğunu belirttik.
• Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler,
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
• Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi,
• Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
• Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi
190 MADDE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRANLAR
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştıranlar hakkında ki hükümleri düzenler.
• Uyuşturucu madde kullanımı için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan kişiler
• Uyuşturucu kullanan kişilerin yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
• Uyuşturucu kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişiler
191. MADDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLAR
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında ki hükümleri düzenler.

TCK’nın 188, 190 ve 191 maddeleri kapsamında kimlere ehliyet verilemeyeceğini yukarıda izah etmeye çalıştık. Belirtilen suçlardan hüküm giyenlerin yine de ilgili maddelerde ki hükümlere bakmalarında yarar bulunmaktadır.

HIRSIZLIKTAN SABIKASI OLAN EHLİYET ALABİLİR Mİ

Yukarıda ehliyet almaya engel halleri belirttik. İlgili maddelerde hırsızlık suçundan ehliyet alınmasına engel bir durum olmadığı görülmektedir.

HÜKÜMLÜLER EHLİYET ALABİLİR Mİ?
Herhangi bir işlemin tesis edilebilmesi için bunu açıkça düzenleyen bir hükmün var olması gerekir.
Ehliyet almanın şartlarını düzenleyen Trafik Karayolları Yönetmeliğinin 76. Maddesinde de ehliyet almanın şartları düzenlenmiştir.
İlgili maddede hangi suçların ehliyet alamayacağı açıkça belirtilmiş. Bunların tamamını yukarıda belirtmeye çalıştık. Dolayısı ile yukarıda belirtilen hükümlüler dışında diğer hükümlülerin ehliyet almasına engel bir durum olmadığını düşünmekteyiz.